Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

събота, 21 март 2009 г.

цитати от Библията

събота, 21 март 2009 г.

9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

10 Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

17 Но Той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство разделено против себе си,
запустява, и дом разделен против себе си пада.

34 Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено; а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак.

43 Горко вам фарисеи! защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите.

46 А той каза: Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената.
Лука 11 глава

2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.

10 И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Светия Дух, няма да му се прости.

20 А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде?
21 Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.
22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете.
23 Защото животът е повече от храната, и тялото от облеклото.

34 Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Лука 12 глава

0 коментара:

Публикуване на коментар